StylKryteriumOpinieNagrodyAudioShowPublikacjeKontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryterium

 

 

Interkonekty

NF-SX BlueS

NF-GX BlueS

NF-Reference BlueS


Interkonekty cyfrowe

D-SX BlueS

D-GX BlueS

D-Reference BlueS


Kable głośnikowe

LS-SX BlueS

LS-V BlueS

LS-VX BlueS

LS-GX BlueS

 

Zwory głośnikowe


Kable sieciowe

N1.8 BlueS

N2.4 BlueS

 

Energetyczne

linie zasilające

 

Czym kable mogą się różnić między sobą?
Oto kryteria, które mogą być pomocne w udzieleniu odpowiedzi na to pytanie.

KRYTERIA MIERZALNE TECHNICZNIE

Czystość
To zdolność kabli do przenoszenia jak najmniejszych sygnałów. Im większa czystość, tym lepiej są słyszalne najdrobniejsze i subtelne informacje muzyczne.
Jeżeli czystość kabla jest niska, drobna informacja ginie w jego szumach własnych.
W trakcie odsłuchów niską czystość kabla odbieramy jako rodzaj "piasku lub żużlu w dźwięku". Niektórzy tego rodzaju przypadek porównują do widoku za brudną szybą lub do gry głośników przykrytych kocem.
O jak najlepszą czystość używanych przewodów walczą czołowi producenci kabli, bowiem to ona decyduje o możliwości usłyszenia wszelkich mikrodźwięków, a także o pełnym wybarwieniu brzmień, dzięki wysokiej czystości uzyskujemy wielką przejrzystość sceny dźwiękowej.
I w tym miejscu warto uczynić uwagę istotną dla wniosków z praktycznych odsłuchów. Zdarza się usłyszeć kabel o dużej przejrzystości uzyskanej dzięki wyeliminowaniu części informacji. Mamy tu do czynienia ze zjawiskiem, jakie ma miejsce podczas kompresji danych w systemie MP3. Efekt jest taki, że słyszymy wszystko bardzo wyraźnie, ale nie słyszymy wszystkiego. Rzecz trudna do uchwycenia, jeżeli nie mamy możliwości bezpośredniego porównania kabla z pełną informacją i kabla z kompresją informacji.

Rozdzielczość
Pojęcie rozdzielczości informacji w sygnale muzycznym wydaje się intuicyjnie czymś oczywistym. Trudniej jest jednak ze zdefiniowaniem rozdzielczości dla potrzeb pomiarowych.
VELUM stosuje w procedurze kontrolnej dwa następujące rodzaje rozdzielczości
Rozdzielczość poziomu sygnału
To najmniejsza zmiana poziomu sygnału na wejściu, którą można zaobserwować na wyjściu. Ten rodzaj rozdzielczości nie jest stały dla danego kabla, ale jest zmienny w zależności od poziomu sygnału wejściowego i jego częstotliwości.
Pożądane są liniowe charakterystyki częstotliwościowe i proporcjonalność rozdzielczości w stosunku do poziomu sygnału wejściowego

Rozdzielczość częstotliwości (tonalna)
To najmniejsza zmiana częstotliwości na wejściu, którą daje się zaobserwować na wyjściu. Tego rodzaju rozdzielczość zależna jest od poziomu sygnału wejściowego.
Pożądane są liniowe charakterystyki tej rozdzielczości. W praktyce największe kłopoty sprawia utrzymanie liniowości w zakresie niskich częstotliwości. W wielu kablach stosowane są zabiegi maskujące niedostatki transmisji w zakresie niskich częstotliwości poprzez "koncentrację basów" ? w efekcie powstaje silny bas, ale o małej czytelności.
W tej sytuacji trudno się dziwić, że najwięcej kontrowersji powstaje wokół oceny zakresu basów, a zwłaszcza subbasów (poniżej 60 Hz).
Usłyszenie w wiernej postaci basów z ich wszystkimi składowymi może wyjaśnić przyczyny kontrowersji, bowiem słysząc fragmentaryczne informacje z całości basu bardzo łatwo powstaje mylne wyobrażenie o ich faktycznym brzmieniu.
Wiernie odtworzone basy, dobrze rozpisane w przestrzeni brzmią zaskakująco różnie od tego, co początkowo można by się spodziewać.
Ale wracając do tematu rozdzielczości częstotliwościowej trzeba podkreślić, że ma ona kolosalne znaczenie dla odbioru treści muzycznej utworu. Od niej to zależy silnie pełne wybarwienie dźwięków. Stąd też VELUM przykłada wielką wagę do uzyskania w swoich kablach jak najlepszej rozdzielczości tego typu.

Przesunięcie fazowe
Wiele okoliczności wpływa na powstawanie przesunięć fazowych w trakcie przechodzenia sygnału muzycznego przez przewodnik prądu elektrycznego. Okolicznością wspomnianą już wcześniej jest fakt odrębnej istoty przewodnictwa dla małych i dużych częstotliwości.
Niezależnie od przesunięć fazowych pojawiają się także przesunięcia między wektorem napięcia i prądu, tzw. cos fi.
Powstałe wskutek przesunięć fazowych zamieszanie wpływa silnie na parametry mierzalne i odsłuchowe.
Przy dużych przesunięciach następują zaburzenia w przestrzeni dźwiękowej - brak jest konsekwencji i porządku, występują zaburzenia w lokalizacji źródeł dźwięku. Przykładowo dźwięki fortepianu mogą być słyszalne z różnych miejsc w zależności od wysokości dźwięku, mogą też występować nakładania się kilku instrumentów w tym samym miejscu lub rozdzielanie tego samego dźwięku w kilku miejscach przestrzeni.
Eliminacja przesunięć fazowych w sygnale muzycznym decyduje o prawidłowej lokalizacji dźwięków, zaś odbiór sceny dźwiękowej następuje jako zjawisko naturalne, żywe i autentyczne. Docierający do naszych uszu dźwięk tworzy z łatwością w naszej wyobraźni obraz realnej sceny do tego stopnia, że odczuwamy namacalną obecność muzyków.
Perfekcyjne uporządkowanie przesunięć fazowych jest silną stroną kabli VELUM i zapewnia gwarancję głębokiej sceny dźwiękowej i jej autentyczność.